Title: Méně známé texty Josefa Škvoreckého
Other Titles: Lesser known lyrics by Josef Škvorecký
Authors: Martinovská, Michaela
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38754
Keywords: atypický josef škvorecký;známé texty;méně známé texty;postavy;povídky;rozdíly;prostředí;moderní literatura
Keywords in different language: atypical josef škvorecký;famous lyrics;lesser known lyrics;characters;stories;differences;environment
Abstract: Zaměřování se na rozdílnosti Škvoreckého známých textů s méně známými. Byly představeny texty známé a texty neznámé. V práci jsme porovnávali a představovali osoby, prostředí, sociální kontext a jednotlivé povídky. Cílem práce bylo zjistit, jaké rozdílné prvky se v jeho dílech objevují.
Abstract in different language: Focusing on the differences between Škvorecký well-known texts and the less-known ones. Texts known and texts unknown. We compared and represented people, environment, social context and individual short stories. The aim of the work was to find out what different elements appear in his works
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mene zname texty Josefa Skvoreckeho.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
martinovska_stanek.pdfPosudek vedoucího práce39,15 kBAdobe PDFView/Open
martinovska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce232,03 kBAdobe PDFView/Open
martinovska_viktora.pdfPosudek oponenta práce17,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.