Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBureš Marek, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPačisková, Karolína
dc.contributor.refereeŠoltys Lukáš, MUDr.
dc.date.accepted2019-6-10
dc.date.accessioned2020-08-24T11:39:54Z-
dc.date.available2018-9-24
dc.date.available2020-08-24T11:39:54Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-21
dc.identifier79771
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38759
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá porovnáním dvou přístrojů k měření elektrického potenciálu ve svalech při fyzické zátěži v různých polohách. První část je věnována teorii a legislativě potřebné k porozumění a vyhodnocení měření. V praktické části je představena metodika, provedeno samotné měření, porovnání výsledků a další zpracování získaných dat.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectfyzická zátěžcs
dc.subjectelektromyografiecs
dc.subjectsíla stiskucs
dc.subjectelektrodycs
dc.subjectfmaxcs
dc.subjectlokální svalová zátěžcs
dc.subjecthorní končetinycs
dc.subjectpředloktícs
dc.subjectelektrický potenciálcs
dc.subjectbiomechanikacs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectbiometrics datalogcs
dc.subjectemg holtercs
dc.subjectjamar dynamometrcs
dc.titleVyužití biomechanických systémů pro hodnocení fyzické zátěžecs
dc.title.alternativeUse of biomechanical systems for physical load evaluationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on comparison of two instruments for measuring the electric potential in muscles during physical exercise in different positions. The first part desribes the theory and legislation needed to understand and evaluate measurements. The practical part introduces the methodology, the actual measurement, the comparison of the results and the further processing of the obtained data.en
dc.subject.translatedergonomicsen
dc.subject.translatedphysical loaden
dc.subject.translatedelectromyographyen
dc.subject.translatedgrip streghten
dc.subject.translatedelectrodesen
dc.subject.translatedfmaxen
dc.subject.translatedlocal muscular loaden
dc.subject.translatedupper limbsen
dc.subject.translatedforearmen
dc.subject.translatedelectric potentialen
dc.subject.translatedbiomechanicsen
dc.subject.translatedcomparisonen
dc.subject.translatedbiometrics datalogen
dc.subject.translatedemg holteren
dc.subject.translatedjamar dynamometeren
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Paciskova_final.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Paciskova.pdfPosudek vedoucího práce766,54 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Paciskova.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Paciskova.pdfPrůběh obhajoby práce482,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.