Title: Aktuální problémy implementace iniciativy Průmysl 4.0
Other Titles: Current Problems of Implementation of the Initiative Industry 4.0
Authors: Herianová, Eva
Advisor: Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Poór Peter, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38761
Keywords: průmysl 4.0;implementace;iniciativa;čtvrtá průmyslová revoluce;internet věcí;inovace;big data;cloudová řešení;automatizace;digitalizace;problémy.
Keywords in different language: industry 4.0;implementation;initiative;the fourth industrial revolution;internet of things;innovation;big data;cloud solutions;automation;digitization;problems.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá aktuálními problémy implementace iniciativy Průmysl 4.0. Cílem práce je odhalit problémy této implementace a navrhnout řešení k jejich eliminaci. V teoretické části je nejprve vysvětlen význam pojmu Průmysl 4.0 a představena tato iniciativa v České republice a v zahraničí. Praktická část se zabývá především analýzou stavu implementace iniciativy Průmysl 4.0 v České republice a návrhem řešení aktuálních problémů této iniciativy. Přínosem této práce je aktuální přehled stavu iniciativy Průmysl 4.0 v České republice, doporučení pro rozvoj a návrh řešení vybraných problémů.
Abstract in different language: This thesis deals with actually problems of implementation of Industry 4.0 initiatives. The aim is to detect problems of implementation and propose solutions for their elimination. In the theoretic part deal with the meaning of the term Industry 4.0 and introducing this initiative in Czech Republic and in aboard. The practical part deals with the analysis of the state of implementation of the initiative 4.0 Industry in the Czech Republic and solution of current problems of this initiative. The benefits of this work is an up-to-date overview of the status of the Industry 4.0 initiative in the Czech Republic, recommendations for development and a proposal for solving selected problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Herianova_DP_2019.pdfPlný text práce3,03 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Herianova.pdfPosudek oponenta práce689,48 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho _DP_Herianova.pdfPosudek vedoucího práce913,63 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Herianova.pdfPrůběh obhajoby práce670,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.