Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorHladký, Kristián Dominik
dc.contributor.refereeJežek Martin, Ing.
dc.date.accepted2019-6-10
dc.date.accessioned2020-08-24T11:39:55Z-
dc.date.available2018-9-24
dc.date.available2020-08-24T11:39:55Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-7
dc.identifier79870
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38764
dc.description.abstractDiplomová práce zkoumá metodiky výpočtu indexů způsobilosti procesu dle odborné literatury, zákazníka a dodavatele a porovnává je mezi sebou. Na vybraném komponentu Worm Housing je provedeno vzorkování, měření obrobků a vypočítání indexů podle odlišných metodik. Pro výpočty byl vytvořen vlastní program automaticky zpracovávající výsledky a vyhodnocující rozdíly dosažených výsledků u různých metodik v podobě odhadované zmetkovitosti výroby. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena nápravná opatření pro zákazníka a pro výrobu dodavatele.cs
dc.format56 s. (91 872 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcpkcs
dc.subjecthistogramcs
dc.subjectindex způsobilosti procesucs
dc.subjectkonfidenční intervalcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectmsacs
dc.subjectnormální rozdělenícs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectppmcs
dc.subjectstatistické řízení výrobycs
dc.subjectworm housingcs
dc.subjectzmetkovitostcs
dc.titleHodnocení produktu pomocí indexů způsobilosti procesucs
dc.title.alternativeProduct assessment using Process capability indicesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis researches methodologies of process capability indices calculation according to bibliography, customer and supplier and compares them to each other. With selected component Worm Housing have been made sampling, workpiece measurement and indices calculation according to different methodologies. For the calculations has been created own program automatically processing results and evaluating differences of achieved results for different methodologies, using estimated scrap rate of production. Based on the results found are proposed corrective actions for the customer and for the supplier´s production.en
dc.subject.translatedcpken
dc.subject.translatedhistogramen
dc.subject.translatedprocess capability indexen
dc.subject.translatedconfidence intervalen
dc.subject.translatedqualityen
dc.subject.translatedmsaen
dc.subject.translatednormal distribution lawen
dc.subject.translatedmachining processen
dc.subject.translatedppmen
dc.subject.translatedstatistical process controlen
dc.subject.translatedworm housingen
dc.subject.translatedscrap rateen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hladky.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP _Hladky.pdfPosudek oponenta práce762 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Hladky.pdfPosudek vedoucího práce785,83 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Hladky.pdfPrůběh obhajoby práce497,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.