Title: Plánování výroby s využitím systémů APS (Advanced Planning and Scheduling)
Other Titles: Plánování výroby s využitím systémů APS (Advanced Planning and Scheduling)
Authors: Průcha, Jan
Advisor: Hořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38766
Keywords: aps;výrobní plán;plánování výroby;rozvrhování výroby;aplikace
Keywords in different language: aps;production management;planning;capacities;algorithms;application
Abstract: Cílem této práce je seznámením s APS systémy a nahlédnutí do současného stavu používání APS systémů. Dalšími cíli jsou analýza vybrané metody pro APS, navržení vlastního algoritmu ze skupiny APS fungujícího na datech z vlastní databáze.
Abstract in different language: Aim of this thesis is introduction of APS systems. Other aims are the analysis of the chosen method for APS and design an own algorithm from APS operating on data from own database.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP _Prucha.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP _Prucha.pdfPosudek vedoucího práce798,95 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Prucha.pdfPrůběh obhajoby práce474,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.