Title: Zlepšení činnosti výrobní linky BEV2013
Other Titles: Performance improvement of production line BEV2013
Authors: Fousek, Lukáš
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38769
Keywords: výrobní výkon;výrobní kapacita;časový fond;plánování zakázek;vyvážení linky;sériová výroba;metody průmyslového inženýrství;toc;mes;datová analýza;statistická analýza;simulace výrobního procesu
Keywords in different language: production performance;production capacity;time capacity;order planning;line balancing;serial production;industrial engineering methods;toc;mes;data analysis;statistical analysis;production process simulation
Abstract: Cílem práce je analyzovat stav výrobní linky a za pomoci vybraných metod průmyslového inženýrství zvýšit její výkon. Na základě dosaženého zlepšení následně rozhodnout, zda je zvýšený výkon z hlediska uvedených požadavků vyhovující, nebo je třeba výstavby nové duplicitní linky.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to analyze the production line and increase the overall production performance with use of common methods of industrial engineering. Secondary goal is to decide if final increased line production performance is acceptable or not in relation to all known requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fousek_S16N0091K.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP _Fousek.pdfPosudek vedoucího práce711,6 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP _Fousek.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Fousek.pdfPrůběh obhajoby práce560,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.