Title: Zlepšení využití strojů standardizací přestaveb
Other Titles: Improving machine utilization by standardizing of changeovers
Authors: Wolf, David
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Strych Pavel, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38770
Keywords: podnik;normování;plánování výroby;smed;výrobní efektivita.
Keywords in different language: company;standardizing work;produciton planning;smed;production efficiency.
Abstract: Práce se zabývá snížením časů při přetypování na výrobní lince. Teoretická část se věnuje literární rešerši z normování, které je zakončeno popisem metody SMED. Analytická část se zabývá vyhodnocením časů potřebných pro přetypování a následným vytvořením pracovních postupů. V závěru je vypočteno zhodnocení zvýšení produktivity.
Abstract in different language: Diploma thesis aims to reduce changeover time of production line. Theoretical part of thesis is dedicated to knowledges from standardizing work and SMED method. Analytical part of thesis contains analyses of changeover time and design of new standardized workflow. Last part of diploma thesis provides increasing of labor productivity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_David_Wolf_2019.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoce_vedouciho_DP_wolf.pdfPosudek vedoucího práce860,16 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_wolf.pdfPosudek oponenta práce748 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Wolf.pdfPrůběh obhajoby práce387,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.