Title: Návrh parního potrubního systému
Other Titles: Design of a steam pipeline system
Authors: Firýt, Antonín
Advisor: Žitek Pavel, Ing.
Referee: Křenek Vladimír, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38771
Keywords: pdms;expandér;parní potrubní systém;caesar ii;vvd;pojistný ventil;pevnostní analýza
Keywords in different language: pdms;safety valve;pdms;expander;steam pipeline system;caesar ii;vvd;strength calculations
Abstract: Diplomová práce obsahuje designérský návrh parního potrubního systému, jehož pevnostní výpočet byl proveden v programu CAESAR II. Výpočet a návrh expandéru proběhl v programu VVD.
Abstract in different language: This thesis dissert on design of steam pipeline system, whose calculation was made in CAESAR II. The expander was calculated and designed in the VVD program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Firyt_Antonin.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Firyt, 2019-doc02814520190610151039.pdfPosudek vedoucího práce346 kBAdobe PDFView/Open
OP DP Firyt, 2019-doc02814620190610151047-1.pdfPosudek oponenta práce371,55 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - DP Firyt, 2019-doc02842520190618111750.pdfPrůběh obhajoby práce205,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.