Název: Adaptace nové sestry- instrumentářky v práci na operačním sále
Další názvy: Adaptation of new nurses scrub-work in the operating room
Autoři: Pálová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Bejvančická, Petra
Oponent: Moučková, Miroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3878
Klíčová slova: perioperační sestra;adaptační proces;operační sál;pracovní adaptace;pracovní zátěž
Klíčová slova v dalším jazyce: perioperative nurse;adaptation proces;operating room;adaptation in the workplace;workload
Abstrakt: Teoretická část práce přibližuje pracoviště operačních sálů, historii i současnost instrumentování, vzdělávání a pracovní náplň perioperačních sester, s tím související pracovní zátěž a nároky na ně kladené. Dále teoreticky popisuje pracovní adaptaci, fáze adaptačního procesu a jeho výhody. Praktická část se skládá z kvalitativního výzkumu provedeného metodou rozhovoru se čtyřmi respondentkami a následným rozborem jejich odpovědí.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of this thesis describes workplace of operating theaters history and present of instrumentation, education and job content of perioperative nurses, related workload and demands placed on them. Further theoretical part of this thesis describes the adaptation phase of the adaptation process and its benefits. The practical part consist of qualitative research method interview with four respondents, and then analyzed of their answers
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Palova.jpgPosudek vedoucího práce106,45 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Palova.jpgPosudek oponenta práce92,56 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Palova.jpgPrůběh obhajoby práce111,67 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3878

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.