Title: Vzdělávací systémy v německy mluvících zemích a jejich eventuální přínos pro ČR
Other Titles: Educational system in German speaking countries and its potentional contribution to the Czech Republic
Authors: Holubová, Marcela
Advisor: Motlíková Iva, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38784
Keywords: vzdělávací systémy;rakouský vzdělávací systém;bavorský vzdělávací systém;český vzdělávací systém;bavorská gymnázia;rakouská gymnázia;odlišnosti vzdělávacích systémů
Keywords in different language: educational systems;austria educational system;bavarian educational system;czech educational system;bavarian grammar schools;austrian grammar schools;differences of the educational sysstems
Abstract: Tato bakalářská práce zkoumá odlišnosti rakouského, bavorského a českého vzdělávacího systému. Praktická část práce se pak zaměřuje na odlišnosti rakouských a bavorských gymnázií. Cílem práce bylo nastínit rozdíly jednotlivých vzdělávacích systémů. Porovnání mělo vést k zamyšlení, kde by slabiny českého vzdělávacího systému mohly být, případně, kde bychom se od zahraničních vzdělávacích systémů mohli inspirovat.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the differences of the Austrian and Bavarian educational systems, which are compared with the Czech educational system in which I primarily study. The practical part concentrates on the differences of the Bavarian and Austrian grammar school systems. The aim of this work was to outline the differences of the individual school systems and to give some food for thought where the weak points of the Czech educational system might be or where we could get inspiration from foreign educational systems. The results should indicate which differences of the Bavarian and Austrian grammar school system could positively enrich and improve our educational system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_finalni verze.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Holubova_vp.pdfPosudek vedoucího práce465,21 kBAdobe PDFView/Open
Holubova_op.pdfPosudek oponenta práce539,69 kBAdobe PDFView/Open
Holubova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce399,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.