Title: Rovná a okolí - zaniklé obce ve Slavkovském lese a pokus o obnovu jedné z nich
Other Titles: Rovná and surroundings - extinct villages in Slavkovský les and an attempt to restore one of them
Authors: Feitl, Štěpán
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38788
Keywords: zaniklé obce;slavkovský les;rovná;ebmeth;sokolov;falkenau;odsun německého obyvatelstva;osidlování;vojenský výcvikový prostor prameny
Keywords in different language: extinct village;sokolov;expulsion of german;settlement of the czech borders;military training area;rovná
Abstract: Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabývá historickým vývojem na území českého pohraničí. Autor se zaměřuje na předválečnou dobu, odsun německého obyvatelstva a následný osidlovací proces. Krátce je zmíněn i Vojenský výcvikový prostor Prameny a těžba na Sokolovsku. V druhé části jsou představeny tři obce: Vítkov, Milíře a původní obec Rovná. Třetí a nejdůležitější část vychází z archivního výzkumu. Autor zjišťoval, jak probíhala obnova vzorové socialistické obce Rovná jaké byly její nedostatky a jak se vlastně v tomto "nepovedeném experimentu" žilo. Na konci je nastíněna situace na Rovné po pádu komunistického režimu.
Abstract in different language: The thesis is divided into three main parts. The first part deals with the historical development of the Czech borderland. The author focuses on the pre-war period, the expulsion of the German population and the subsequent settlement process. He briefly mentions the Military Training Area Prameny and Mining in Sokolov. In the second part, three villages are presented: Vítkov, Milíře, and the original village Rovná. The third and most important part is based on archival research. The author tries to find out how the restoration of the model socialist village Rovná took place, what were its shortcomings and how people actually lived in this "failed experiment". In the end, the situation on Rovná after the fall of the communist regime is briefly mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pdf Rovna bp.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Feitl_vp.pdfPosudek vedoucího práce399,54 kBAdobe PDFView/Open
Feitl_op.pdfPosudek oponenta práce395,82 kBAdobe PDFView/Open
Feitl_obh.pdfPrůběh obhajoby práce344,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.