Title: Připravenost sester na péči o pacienta cizince
Other Titles: The readiness of nurses to care for foreign patients
Authors: Kupilíková, Jana
Advisor: Pistulková, Alena
Referee: Loudová, Soňa
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3881
Keywords: národ;etnikum;kultura;multikulturní/transkulturní ošetřovatelství
Keywords in different language: nation;ethnic;culture;multicultural/transcultural nursing
Abstract: Teoretická část se zabývá úrovní připravenosti sester na multikulturní ošetřovatelství, analýzou vědomostí zdravotnického personálu v oblasti multikulturního ošetřovatelství a jejich zájmu o multikulturní ošetřovatelství. V úvodu praktické části je stanoven cíl šetření a předpokládané hypotézy. Dále obsahuje zpracování dotazníku a jeho prezentaci, včetně závěrů.
Abstract in different language: The theoretical part deals with the level of readiness of nurses for multicultural nursing, with the analysis of the medical staff knowledge in the field of multicultural nursing and the interest in multicultural nursing. In the introduction to the practical part there is defined the aim of inquiry as well as expected hypotheses. It also contains questionnaire data processing and its presentation, including conclusions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Kupilikova.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Kupilikova.jpgPosudek vedoucího práce103,33 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Kupilikova.jpgPosudek oponenta práce120,22 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kupilikova.jpgPrůběh obhajoby práce117,29 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.