Název: Připravenost sester na péči o pacienta cizince
Další názvy: The readiness of nurses to care for foreign patients
Autoři: Kupilíková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Pistulková, Alena
Oponent: Loudová, Soňa
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3881
Klíčová slova: národ;etnikum;kultura;multikulturní/transkulturní ošetřovatelství
Klíčová slova v dalším jazyce: nation;ethnic;culture;multicultural/transcultural nursing
Abstrakt: Teoretická část se zabývá úrovní připravenosti sester na multikulturní ošetřovatelství, analýzou vědomostí zdravotnického personálu v oblasti multikulturního ošetřovatelství a jejich zájmu o multikulturní ošetřovatelství. V úvodu praktické části je stanoven cíl šetření a předpokládané hypotézy. Dále obsahuje zpracování dotazníku a jeho prezentaci, včetně závěrů.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part deals with the level of readiness of nurses for multicultural nursing, with the analysis of the medical staff knowledge in the field of multicultural nursing and the interest in multicultural nursing. In the introduction to the practical part there is defined the aim of inquiry as well as expected hypotheses. It also contains questionnaire data processing and its presentation, including conclusions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jana Kupilikova.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Kupilikova.jpgPosudek vedoucího práce103,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Kupilikova.jpgPosudek oponenta práce120,22 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kupilikova.jpgPrůběh obhajoby práce117,29 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3881

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.