Title: Sociální klima na pracovišti "open space"
Other Titles: The social climate of the "open space"
Authors: Brabcová, Martina
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38813
Keywords: open space;sociální klima;pracovní prostředí
Keywords in different language: open space office;social climate;working environment
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku sociálního klimatu na pracovišti "open space". Cílem práce je zanalyzovat sociální klima ve velkoprostorové kanceláři ve společnosti Aimtec, a na základě tohoto šetření navrhnout doporučení či opatření pro vhodnou podobu budoucího sociálního klimatu v organizaci. Teoretická část práce je věnována pojmu sociální klima a kanceláří typu "open space". Empirická část zahrnuje představení společnosti a analýzu jeho prostředí. Následuje samotné šetření jednotlivých aspektů sociálního klimatu v organizaci za pomocí pozorování, dotazníkového šetření a rozhovoru. Na závěr jsou formulovány výsledky hodnocení a navržena opatření pro vhodné budoucí klima v organizaci.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the issue of social climate of the "open space" office. The goal of the thesis is to analyze the social climate in an "open space" office in Aimtec and to propose recommendations or measures for a suitable future social climate in the organization. The theoretical part is dedicated to the concept of social climate and "open space" office. The empirical part includes introducing of the company and analyzing its environment. Then the analysis of individual aspects of social climate in the organi-zation by means of observation, questionnaire survey and interview follow. The rating results are formulated and steps for future suitable climate in the organization are suggested at the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BRABCOVA_.pdfPlný text práce8,83 MBAdobe PDFView/Open
BP_ Brabcova_VP.pdfPosudek vedoucího práce231,64 kBAdobe PDFView/Open
BP_Brabcova_OP.pdf.pdfPosudek oponenta práce119,36 kBAdobe PDFView/Open
Brabcova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce88,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.