Název: Sociální statistika - Školství a vzdělanostní úroveň
Další názvy: Social statistic - Education and educational level
Autoři: Báni, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Mičudová, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3888
Klíčová slova: nezaměstnanost absolventů škol;školství;vzdělanostní úroveň
Klíčová slova v dalším jazyce: education;educational level;unemployment of graduates
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na vývoj školství a vzdělanostní úrovně v České republice během posledních deseti let. Byl analyzován vývoj kvality školství, jelikož jeho kvalita ovlivňuje životní úroveň celé společnosti. Zkoumáno bylo také měnící se uplatnění absolventů škol na trhu práce a vztah jejich míry nezaměstnanosti s dosaženým stupněm vzdělání. V řešení bylo využito zejména teorie časových řad, která nejlépe popisuje vývoj zkoumaných ukazatelů. Z práce vyplývá, že se vzdělanostní úroveň v České republice zvyšuje, ale kvalita absolventů škol naopak klesá.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the development of education and level of education in the Czech Republic during the last ten years. There was analyzed the development of education quality in this project, because it affects the quality of living standards across society. Changing exercise of school graduates in the labor market and the relationship of their unemployment level with degree of education was researched too. Especially the theory of time series was used in the solution, because it is the best way to describe the development indicators examined. This work shows that the level of education in the Czech Republic is increasing, but the quality of graduates is decreasing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Pavel Bani.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek Bani - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce668,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek Bani - oponent.pdfPosudek oponenta práce800,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh Bani.pdfPrůběh obhajoby práce303,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3888

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.