Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHlubučková, Dana
dc.contributor.refereeStočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
dc.contributor.refereeKybic Petr, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-5-20
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:46Z-
dc.date.available2018-10-16
dc.date.available2020-08-24T11:40:46Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-2-14
dc.identifier79835
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38934
dc.description.abstractRigorózní práce se zabývá problematikou sankcionování delikventní mládeže se zaměřením na seznámení se sankcemi jim ukládaným v systému trestního práva, a to v souvislosti s významnými legislativními změnami, zejména v kontextu znění zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Zaměřuje se na charakteristiku sankcí formálních, ukládaných soudem v reakci na odsouzení mladistvého pachatele, tak i vybraným odklonům. Představuje právní úpravu trestání delikventní mládeže České republiky a Rakouska s akcentem problematiky v historickém vývoji, změnách v přístupu ke kriminalitě mládeže a konečně upozorňuje na sporné otázky v systému zacházení s mladistvými delikventy.cs
dc.format155 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkriminalita mládežecs
dc.subjecttrestní právocs
dc.subjecttrestání mladistvýchcs
dc.subjectzákon o soudnictví ve věcech mládežecs
dc.subjectprávní následky provinění mladistvých kriminalita mládežecs
dc.subjecttrestní právocs
dc.subjecttrestání mladistvýchcs
dc.subjectzákon o soudnictví ve věcech mládežecs
dc.subjectprávní následky provinění mladistvých kriminalita mládežecs
dc.subjecttrestní právocs
dc.subjecttrestání mladistvýchcs
dc.subjectzákon o soudnictví ve věcech mládežecs
dc.subjectprávní následky provinění mladistvýchcs
dc.titleProblematika sankcionování delikventní mládežecs
dc.title.alternativeThe Issue of Sanctioning Delinquent Juvenilesen
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe rigorous thesis deals with the issue of sanctioning delinquent juveniles with a focus on the introduction of sanctions imposed on them under the system of criminal law, in connection with significant legislative changes, especially in the context of the wording of the Juvenile Justice Act. It focuses on the characteristics of formal sanctions imposed by the court in response to the conviction of a juvenile offender as well as selected deflections. It introduces the legislation on punishing the delinquent juveniles in the Czech Republic and Austria, with an emphasis on the historical development of the issue and changes in the approach to juvenile delinquency, and finally draws attention to contentious issues in the system of dealing with juvenile offenders.en
dc.subject.translatedjuvenile crimeen
dc.subject.translatedcriminal lawen
dc.subject.translatedpunishment for juvenile offendersen
dc.subject.translatedjuvenile justice acten
dc.subject.translatedlegal consequences of juvenile delinquencyen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace - Dana Hlubuckova.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
RP Hlubuckova.pdfPrůběh obhajoby práce569,78 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Hlubuckova.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.