Název: Výpočet ztrát v konstrukčních částech transformátoru
Další názvy: Calculation of losses in construction parts of transformer
Autoři: Novák, Václav
Vedoucí práce/školitel: Kindl, Vladimír
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3901
Klíčová slova: Transformátor;přídavné ztráty;ztráty v nádobě transformátoru;metoda konečných prvků;stínění
Klíčová slova v dalším jazyce: Transformer;stray losses;tank losses;finite element method;shielding
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh transformátoru 40 MVA, 110/23 kV a výpočet přídavných ztrát v konstrukčních částech transformátoru pomocí Metody Konečných Prvků (MKP). Dalším krokem je osazení nádoby magnetickým stíněním a jeho analýza pomocí MKP.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses presents design of transformer 40 MVA, 110/23 kV and calculation of stray losses in structural components by using FEM (Finite Element Method). Next step is adding of magnetic shunt on the tank. Then analysis of shunt is performed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vaclav_Novak_2012.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040493_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce253,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040493_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040493_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3901

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.