Title: Optimalizace výpočtu umělého osvětlení
Other Titles: Optimalization of calculation of artificial lighting
Authors: Košan, Václav
Advisor: Noháč, Karel
Referee: Beneš, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3903
Keywords: umělé osvětlení;návrh;kvantitativní parametry;fotometrické veličiny;toková metoda;bodová metoda;kvalitativní parametry
Keywords in different language: artificial lighting;design;quatitative parameters;photometric quantities;flow method;point method;qualitetive parameters
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou návrhu osvětlovací soustavy. V úvodní části jsou popsány základní veličiny, jednotky charakterizující světlo, kvantitativní a kvalitativní parametry osvětlovací soustavy. Hlavním bodem této práce je návrh umělého osvětlení pro určitá svítidla a zhodnocení vlivu volby parametrů výpočtů na kvantitativní a kvalitativní parametry osvětlovací soustavy. Návrh je řešen pomocí programu RELUX.
Abstract in different language: This work deals with problems suggestion illuminating system. In the beginning of the work is solved basic quantities, troop characterizing light, quantitative and qualitative parametres of the illuminating system. Main aim of the thesis is suggestion artificial lighting for definite light fitting and estimation influence election parameter calculation on quantitative and qualitative characteristics illuminating system. The project is solid with the program relux.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Optimalizace vypoctu umeleho osvetleni.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
040670_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,69 kBAdobe PDFView/Open
040670_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,32 kBAdobe PDFView/Open
040670_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.