Název: Optimalizace výpočtu umělého osvětlení
Další názvy: Optimalization of calculation of artificial lighting
Autoři: Košan, Václav
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Oponent: Beneš, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3903
Klíčová slova: umělé osvětlení;návrh;kvantitativní parametry;fotometrické veličiny;toková metoda;bodová metoda;kvalitativní parametry
Klíčová slova v dalším jazyce: artificial lighting;design;quatitative parameters;photometric quantities;flow method;point method;qualitetive parameters
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou návrhu osvětlovací soustavy. V úvodní části jsou popsány základní veličiny, jednotky charakterizující světlo, kvantitativní a kvalitativní parametry osvětlovací soustavy. Hlavním bodem této práce je návrh umělého osvětlení pro určitá svítidla a zhodnocení vlivu volby parametrů výpočtů na kvantitativní a kvalitativní parametry osvětlovací soustavy. Návrh je řešen pomocí programu RELUX.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with problems suggestion illuminating system. In the beginning of the work is solved basic quantities, troop characterizing light, quantitative and qualitative parametres of the illuminating system. Main aim of the thesis is suggestion artificial lighting for definite light fitting and estimation influence election parameter calculation on quantitative and qualitative characteristics illuminating system. The project is solid with the program relux.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Optimalizace vypoctu umeleho osvetleni.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040670_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040670_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040670_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3903

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.