Title: Rozbor techniky plaveckého způsobu kraul (Interaktivní program)
Other Titles: Analysis of swimming technique - freestyle (Multimedia DVD)
Authors: Bischof, Roman
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Švátora Karel, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39098
Keywords: kraul;plavání;technika plavání
Keywords in different language: freestyle;swimming;swimming technique
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu techniky plaveckého způsobu kraul. Pojednává o důležitosti zvládnutí techniky plaveckého způsobu kraul a obsahuje všechny důležité informace pro zvládnutí této problematiky. Kratší teoretická část popisuje historický vývoj daného plaveckého způsobu, vznik sportovních federací a první závody. Dále obsahuje popis správné techniky plaveckého způsobu kraul a popis novodobých trendů v plavání kraulu při sprinterských tratích. Druhou částí je interaktivní program, který obsahuje mnou natočené videosekvence.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is focused on the analysis of freestyle stroke swimming technique. It discusses the importance of mastering the freestyle technique and it contains all of the important information to actually master the technique. The thesis is split into two parts. The first, theoretical part, is devoted to this swim stroke´s history and development, followed by description of sports federatios creation and information about very first meets. The second part of the thesis is a interactive program, which consist of video sequences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Bischof.pdfPlný text práce826,34 kBAdobe PDFView/Open
Bischof R. - VP.pdfPosudek vedoucího práce159,45 kBAdobe PDFView/Open
Bischof R. - OP.pdfPosudek oponenta práce179,72 kBAdobe PDFView/Open
Bischof R..pdfPrůběh obhajoby práce83,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.