Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKašparová Martina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorČerná, Pavlína
dc.date.accepted2019-6-12
dc.date.accessioned2020-08-24T11:42:04Z-
dc.date.available2017-6-7
dc.date.available2020-08-24T11:42:04Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-26
dc.identifier73491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39126
dc.description.abstractTato práce se zabývá vývojem reálných čísel v dějinách matematiky. U vybraných čísel jsou uvedeny postupy, které tvořily základ jejich vývoje. Dále jsou představeny teorie, o které se opírá řada konstrukcí reálných čísel. V jednotlivých kapitolách lze nalézt nejen teorie, ale i praktické příklady slavných matematiků. Práce má mimo jiné poukázat na význam reálných čísel používaných dodnes.cs
dc.format41 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodmocninycs
dc.subjectiracionální číslacs
dc.subjectčíslocs
dc.subjectčíslo ecs
dc.subjectčíslocs
dc.subjecteukleidův zlatý poměrcs
dc.subjecteudoxova teorie proporcícs
dc.subjectchajjámovy řetězové zlomkycs
dc.subjectteorie souměřitelnosti a nesouměřitelnostics
dc.subjectkösslerova teorie reálných čísel.cs
dc.titleReálná čísla a teorie reálných čísel v dějinách matematikycs
dc.title.alternativeThe real numbers and theory of real numbers in the history of mathematicsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with the development of real numbers in the history of mathematics. Selected numbers show the procedures that formed the basis of their development. Then there are presented theories, which serve as basis for a number of real number constructions. Individual chapters include not only theories but also practical examples of famous mathematicians. The thesis also points out the importance of real numbers used until today.en
dc.subject.translatedrootsen
dc.subject.translatedirrational numbersen
dc.subject.translatednumberen
dc.subject.translatednumber een
dc.subject.translatednumberen
dc.subject.translatedeuclid's golden ratioen
dc.subject.translatedeudox's theory of proportionalityen
dc.subject.translatedtchaijam's chain fractionsen
dc.subject.translatedtheory of commensurability and incommensurabilityen
dc.subject.translatedkössler's theory of real numbers.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Posudek bakalarske prace Cerna pdf.pdfPosudek oponenta práce141,04 kBAdobe PDFView/Open
hodnoc_cerna.pdfPosudek vedoucího práce47,69 kBAdobe PDFView/Open
Cerna protokol758.pdfPrůběh obhajoby práce357,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.