Title: Leopold Eugen Měchura a jeho liturgická tvorba
Other Titles: Leopold Eugen Měchura and his liturgical works
Authors: Kašová, Andrea
Advisor: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Referee: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39140
Keywords: skladatel;život;dílo;liturgická tvorba;čechy;zahraničí;mše
Keywords in different language: composer;life;production;liturgical works;bohemia;abroad;mass
Abstract: Téma této diplomové práce nese název Leopold Eugen Měchura a jeho liturgická tvorba. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První kapitola popisuje skladatelův život, jeho dětství, místo, kde působil a také charakteristické znaky jeho díla. Druhá kapitola pojednává o Měchurově díle. To je velmi obsáhlé, neboť skládal díla duchovní i světská. Třetí část pak popisuje obecně liturgickou tvorbu 19. století. Tedy dobu, ve které Měchura tvořil. Tato část popisuje liturgickou hudbu v Čechách i v zahraničí. Čtvrtá část se věnuje přímo skladatelově liturgické tvorbě. Praktická část pak práci završuje spartací Měchurovy mše g moll.
Abstract in different language: The theme of this thesis is called Leopold Eugen Měchura and his liturgical work. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first chapter describes the composer's life, his childhood, the place where he worked and also the characteristic features of his work. The second chapter deals with Měchura's work and creation. His work was extensive because his compositions were both spiritual and secular. The third version mentions the generally liturgical work of the 19th century. Thus, the time in which Měchura composed. This section describes both liturgical music in the Czech Republic and abroad. The last part is devoted to liturgical work and composition and briefly sums up the overview of his works. The practical part is dedicated to the transcription of Měchura's Mass in g.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kasova-DP PDF.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
Kasova_vedouci_As.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Kasova_oponent-Sla.pdfPosudek oponenta práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Kasova.pdfPrůběh obhajoby práce276,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.