Title: Měšťanské rodiny v Plzni v 17. a 18. století
Other Titles: Burgher families in Pilsen in the 17th and 18th centuries
Authors: Šmídová, Anežka
Advisor: Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39159
Keywords: měšťanské rodiny;měšťan;plzeň;baroko;plzeň v 17. a 18. století;významné rodiny;augustonové;kleové z roudné;mestlové;mirobellové z treuhofu;pernerové;platzerové;scriboniové z horšova;stehlíkové z čeňkova a treustadtu;tannerové;widemannové;wolfingerové z wolfspachu a ploskovic.
Keywords in different language: burgher families;burgher;pilsen;baroque;pilsen in 17th and 18th centuries;important families;auguston;kleo of roudna;mestl;mirobell of treuhof;perner;platzer;scribonius of horšov;stehlik of čeňkov and treustadt;tanner;widemann;wolfinger from wolfspach and ploskovice.
Abstract: Bakalářská práce Měšťanské rodiny v 17. a 18. století předkládá výběr nejvýznamnějších rodů a jejich představitelů v daném období. Zabývá se jejich společenským postavením a životem. Práce se zaměřuje především na nejvýznačnější členy vybraných rodin, nevěnuje se všem jejím členům. Zároveň je součástí výtah z politicko-demografického a hospodářského vývoje města Plzně v 17. a 18. století pro lepší pochopení některých souvislostí, kde jsou blíže vyloženy události, které měly zásadní charakter na vývoj města.
Abstract in different language: The bachelor thesis The Burgher Families in the 17th and 18th Century presents a selection of the most important families and their representatives in the given period. It deals with their social status and life. The work focuses mainly on the most prominent and important members of selected families, not all its members. For better understanding of some contexts, one part of the bachelor thesis is an extract from the political-demographic and economic development of the city of Pilsen in the 17th and18th centuries, where the events that have a fundamental character in the development of the city are explained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_mestanske_rodiny_v_Plzni_v_17._a_18._stoleti.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Smidova V.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Smidova O.pdfPosudek oponenta práce465,23 kBAdobe PDFView/Open
Smidova P.pdfPrůběh obhajoby práce236,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.