Title: Možnosti pohybových aktivit v tělesné výchově u dětí s poruchou autistického spektra (videoprogram)
Other Titles: Possibilities physical activities in physical education of children with autism spectrum disorder (videoprogram)
Authors: Procházková, Kristýna
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39165
Keywords: poruchy autistického spektra;pohybová aktivita;tělesná výchova
Keywords in different language: autistic spectrum disorders;physical activity;physical education
Abstract: Cílem diplomové práce bylo vytvořit multimediální DVD, které je zaměřené na možnosti pohybových aktivit v tělesné výchově u dětí s poruchou autistického spektra. Záměrem bylo vytvořit zásobník pohybových aktivit, které budou vhodné pro žáky s PAS v hodinách tělesné výchovy.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to create a multimedia DVD that focuses on the possibilities of physical activities in physical education in children with autism spectrum disorder. The intention was to create a physical activity pool suitable for pupils with ASD in physical education lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dlauha_2019.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Dlauha K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce136,42 kBAdobe PDFView/Open
Dlauha K..pdfPrůběh obhajoby práce56,66 kBAdobe PDFView/Open
Dlauha K. - OP.pdfPosudek oponenta práce176,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.