Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSoukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHolubjaková, Zuzana
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-08-24T11:43:23Z-
dc.date.available2018-6-15
dc.date.available2020-08-24T11:43:23Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-28
dc.identifier77860
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39259
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou předškolní přípravy ve vybraných mateřských školách na základě orientačního mapování školní zralosti pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a analytickou. Teoretická část se věnuje definici pojmů školní zralost a školní připravenost, úrovním školní zralosti ve vybraných oblastech, školským poradenským zařízením a orientačnímu mapování školní zralosti. Analytická část práce obsahuje vyhodnocení dat z orientačního mapování školní zralosti a dotazníkového šetření, výsledky šetření a doporučení pro pedagogickou praxi.cs
dc.format49 s., XI s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectškolní zralostcs
dc.subjectškolní připravenostcs
dc.subjectpředškolní přípravacs
dc.subjectpedagogicko-psychologická poradnacs
dc.subjectorientační mapování školní zralostics
dc.subjectmateřská školacs
dc.titleAnalýza předškolní přípravy ve vybraných mateřských školách na základě orientačního mapování školní zralosti pracovníkem pedagogicko-psychologické poradnycs
dc.title.alternativeThe analysis of pre-school preparation in selected kindergartens based on an indicative mapping of school maturity by a worker of pedagogical-psychological counselling centreen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on analysis of pre-school preparation in selected kindergartens based on an indicative mapping of school maturity by a worker of pedagogical-psychological counselling centre. The thesis is divided into two parts - theoretical and analytical one. The theoretical part deals with the definitions of school maturity and school readiness, standards of school maturity in selected area, school counselling service and the indicative mapping of school maturity. The analytical part contains evaluation of data from the indicatice mapping of school maturity and questionnaire survey, results of survey and recommendations for pedagogical practice.en
dc.subject.translatedschool maturityen
dc.subject.translatedschool readinessen
dc.subject.translatedpre-school preparationen
dc.subject.translatedpedagogical-psychological counselling centreen
dc.subject.translatedindicative mapping of school maturityen
dc.subject.translatedkindergartenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Holubjakova.pdfPlný text práce4,09 MBAdobe PDFView/Open
Holubjakova VP.docPosudek vedoucího práce37 kBMicrosoft WordView/Open
Holubjakova OP.pdfPosudek oponenta práce237,29 kBAdobe PDFView/Open
Holubjakova O021.pdfPrůběh obhajoby práce23,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.