Title: Návrh synchronního stroje s vyniklými póly
Other Titles: Design of the salient-pole synchronous machine
Authors: Švec, Zdeněk
Advisor: Červený, Josef
Referee: Hruška, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3926
Keywords: vyniklé póly;synchronní stroj;elektromagnetický návrh;statorové vinutí;stator;rotor;vzduchová mezera;magnetický obvod;řez drážky;ztráty;účinnost
Keywords in different language: salient poles;synchronous machine;electromagnetic design;excitation winding;stator winding;stator;rotor;air gap;magnetic circuit;groove section;losses;efficiency
Abstract: Předkládaná diplomová práce pojednává o elektromagnetickém návrhu synchronního stoje s vyniklými póly dle zadaných parametrů. Dále se tato práce zabývá vinutím statoru a zjištěním možného počtu paralelních větví. V CAD programu je nakreslen příčný a podélný řez navrženého synchronního stroje.
Abstract in different language: This graduation thesis deals with electromagnetic design of a salient pole synchronous machine according to set parameters. The thesis is also focused on stator winding and finding possible number of parallel branch circuits. There are drawings of longitudinal and cross sections of the designed synchronous machine made in CAD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zdenek_Svec.pdfPlný text práce8,53 MBAdobe PDFView/Open
047117_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,83 kBAdobe PDFView/Open
047117_oponent.pdfPosudek oponenta práce306,14 kBAdobe PDFView/Open
047117_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce127,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.