Název: Návrh synchronního stroje s vyniklými póly
Další názvy: Design of the salient-pole synchronous machine
Autoři: Švec, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Hruška, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3926
Klíčová slova: vyniklé póly;synchronní stroj;elektromagnetický návrh;statorové vinutí;stator;rotor;vzduchová mezera;magnetický obvod;řez drážky;ztráty;účinnost
Klíčová slova v dalším jazyce: salient poles;synchronous machine;electromagnetic design;excitation winding;stator winding;stator;rotor;air gap;magnetic circuit;groove section;losses;efficiency
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce pojednává o elektromagnetickém návrhu synchronního stoje s vyniklými póly dle zadaných parametrů. Dále se tato práce zabývá vinutím statoru a zjištěním možného počtu paralelních větví. V CAD programu je nakreslen příčný a podélný řez navrženého synchronního stroje.
Abstrakt v dalším jazyce: This graduation thesis deals with electromagnetic design of a salient pole synchronous machine according to set parameters. The thesis is also focused on stator winding and finding possible number of parallel branch circuits. There are drawings of longitudinal and cross sections of the designed synchronous machine made in CAD.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zdenek_Svec.pdfPlný text práce8,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047117_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047117_oponent.pdfPosudek oponenta práce306,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047117_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce127,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3926

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.