Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorFiala, Michal
dc.contributor.refereeMoucha Jan, Ing.
dc.date.accepted2019-6-4
dc.date.accessioned2020-08-24T11:43:45Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:43:45Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-18
dc.identifier78061
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39292
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá využitím mobilního marketingu v oblasti cestovních kanceláří ČR. Cílem práce je seznámit se se základními poznatky souvisejícími s mobilním marketingem, analyzovat současný stav využívání tohoto média u cestovních kanceláří ČR, zhodnotit případy úspěšného nasazení mobilního marketingu v celosvětovém cestovním ruchu a navrhnout vhodné nástroje k použití u cestovních kanceláří. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou nastíněny základní pojmy související s mobilním marketingem a marketingem cestovního ruchu. Praktická část je věnována výzkumu za pomoci dotazování formou ankety, pozorování a analýzy případových studií. V závěrečné kapitole praktické části jsou navrženy vhodné nástroje mobilního marketingu k použití u cestovních kanceláří.cs
dc.format83 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmobilní marketingcs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectcestovní kancelářcs
dc.subjectmobilní zařízenícs
dc.titleVybrané nástroje mobilního marketingu cestovních kancelářícs
dc.title.alternativeChosen mobile marketing tools of tour operatorsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the use of mobile marketing at tour operators in the Czech Republic. The aim of this work is to get to know with basic knowledge related to mobile marketing, analyze the current state of usage of this media at tour operators in the Czech Republic, evaluate cases of successful deployment of mobile marketing in global tourism and to design suitable tools for use by tour operators. The thesis is divided into theoretical and practical section. The theoretical section outlines the basic concepts related to mobile marketing and tourism marketing. The practical section is devoted to research with the help of questionnaire surveys, observation and analysis of case studies. In the final chapter of the practical section there are designed suitable tools of mobile marketing for use by tour operators.en
dc.subject.translatedmobile marketingen
dc.subject.translatedtourismen
dc.subject.translatedtour operatoren
dc.subject.translatedmobile deviceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_FIALA_Michal_K17N0016P.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Fiala_Michal_v.pdfPosudek vedoucího práce226,81 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_Michal_o.pdfPosudek oponenta práce223,79 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_Michal_p.pdfPrůběh obhajoby práce100,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.