Název: Perspektivní kompozity pro elektrotechniku
Další názvy: Perspektive composites for electrical engineering
Autoři: Tomášková, Tetjana
Vedoucí práce/školitel: Kučerová, Eva
Oponent: Prosr, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3930
Klíčová slova: výztuž;matrice;kompozitní materiály;nanokompozitní materiály;kompozitní keramika;kompozity s piezoelektrickými vlastnostmi
Klíčová slova v dalším jazyce: composite materials;nanocomposite materials;composite ceramics;composites with piezoelectric properties;matrix;fibers
Abstrakt: Anotace Předkládaná diplomová práce obsahuje přehled druhů kompozitních materiálů, jejich charakteristiku, technologie výroby a oblasti využití. Kompozitní materiály jsou rozděleny podle druhu výztuže, a to jak z hlediska rozdílných materiálů (například skleněná, uhlíková, polymerní vlákna atd.), tak z hlediska jejich charakteristik (například částicové, vlaknové). Dále je pojednáno o druzích matric používaných při výrobě kompozitů. V závěru práce jsou uvedeny některé nové druhy kompozitů (například nanokompozity, smartkompozity, kompozitní keramika) a možnosti jejich využití v elektrotechnice.
Abstrakt v dalším jazyce: Abstract The master theses present contains an overviev of types of compozite materials and its characteristics, production technology and the use of compozite types of tests which must go throudh prior to use. We present here the distribution of fiber reinforced compozites with continuous fibers are glass fibers, carbon fibers, polymer fibers, basalt fibers, protein fibers, boron fibers, ceramic fibers. Also describe matrix compozite (polymer matrix, metal matrix, ceramic matrix, carbon matrix). The follwing are the use of new trends and possibilities of using new composite materials in electrical.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Perspektivni kompozity pro elektrotechniku.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047122_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047122_oponent.pdfPosudek oponenta práce493,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047122_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce139,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3930

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.