Title: Studie racionalizace práce při upínání obrobku pro soustruh TAKAMAZ X10-i
Other Titles: Rationalization study for clamping of the workpiece for the lathe TAKAMAZ X10-i
Authors: Vašíček, Jáchym
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Matějka Jan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39313
Keywords: příruba;lower shaft;worm shaft;racionalizace;soustruh
Keywords in different language: flange;lower shaft;worm shaft;rationalization;lathe
Abstract: Bakalářská práce se věnuje snížení času manipulace obsluhy na pracovišti obráběcího centra TAKAMAZ X10-i. S ohledem na zvolené zadání jsou v práci použity vybrané racionalizační metody pro analýzu časové náročnosti operace. Cílem práce je návrh opatření pro snížení manipulačního času při změně vyráběného výrobku.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the reduction of the time that the operator needs for the manipulation at the cutting centre working compartment TAKAMAZ X10-i. According to the topic of this thesis appropriate rationalization methods for analysing the duration of the operation were used. The aim of this thesis is the concept for reducing the time, which is needed to adjust the working compartment, when the type of manufactured product is changed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasicek_Jachym_BP.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Vasicek.PDFPosudek vedoucího práce286,74 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Vasicek.PDFPosudek oponenta práce561,61 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Vasicek.PDFPrůběh obhajoby práce161,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.