Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMilsimerová Aneta, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorTouš, Václav
dc.contributor.refereeKroft Luboš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-12
dc.date.accessioned2020-08-24T11:43:52Z-
dc.date.available2018-10-16
dc.date.available2020-08-24T11:43:52Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-28
dc.identifier79619
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39315
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tvorbou postprocesoru pro automatizované zpracování NC kódu. Konkrétně jsou zmapovány možnosti tvorby postprocesoru v systému InventorHSMpro. V tomto systému je tvořen postprocesor pro pětiosý soustružnickoobráběcí stroj DuoBlock s řídicím systémem MillPlusIT 5.30. Výsledkem práce je plně funkční, otestovaný postprocesor umožňující i souběžné pětiosé obrábění, který je uzpůsoben požadavkům obsluhy stroje, využití cyklů sond, možnost ručního programování v prostředí SW a generování podprogramů.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpostprocesorcs
dc.subjectnc programovánícs
dc.subjectinventorhsmprocs
dc.subjectkinematika strojecs
dc.subjectřídící systémcs
dc.subjectpětiosé obráběnícs
dc.subjectmillpluscs
dc.subjectjavascript nc kódcs
dc.subjectgenerování kóducs
dc.subjectstrategie obráběnícs
dc.subjectproměnnécs
dc.subjectcykluscs
dc.subjectcl datacs
dc.subjectnástrojcs
dc.subjectstroj obrobek.cs
dc.titleTvorba postprocesoru pro stroj DMC125DuoBlock z prostředí Inventor HSMprocs
dc.title.alternativeCreating a postprocessor for DMC125DuoBlock from Inventor HSMproen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the creation of postprocessor for automated NC code processing. Specifically, the possibilities of creating the postprocessor in the InventorHSMpro system are mapped. This system consists of a postprocessor for a 5-axis DuoBlock lathe machine with a MillPlusIT 5.30 control system. The result of this work is a fully functional, tested postprocessor enabling simultaneous 5-axis machining, which is adapted to the requirements of the machine operator, the use of probe cycles, the possibility of manual programming in the SW environment and the generation of subroutines.en
dc.subject.translatedpostprocessoren
dc.subject.translatednc programmingen
dc.subject.translatedinventorhsmproen
dc.subject.translatedmachine kinematicsen
dc.subject.translatedcontrol systemen
dc.subject.translated5 axis machiningen
dc.subject.translatedmillplusen
dc.subject.translatedjavascript nc codeen
dc.subject.translatedcode generationen
dc.subject.translatedmachining strategyen
dc.subject.translatedvariablesen
dc.subject.translatedcycleen
dc.subject.translatedcl dataen
dc.subject.translatedtoolen
dc.subject.translatedmachine workpiece.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tvorba postprocesoru pro stroj DMC125DuoBlock z prostredi InventorHSMpro.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Tous.PDFPosudek vedoucího práce246,63 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Tous.PDFPosudek oponenta práce520,76 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Tous.PDFPrůběh obhajoby práce189,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.