Title: Možnosti monitorování 3D tisku kovů
Other Titles: Monitoring methods of metal 3D printing
Authors: Rott, Matěj
Advisor: Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39317
Keywords: 3d tisk;dmls;monitorování;termokamera;fotodioda;monitorovací systémy
Keywords in different language: 3d printing;dmls;monitoring;thermocamera;photodiode;monitoring systems
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor metod a principů monitorování procesu 3D tisku kovů technologií DMLS. Práce obsahuje rešerši z oblasti technologií 3D tisku, popis technologií 3D tisku kovů, monitorovacích metod a monitorovacích systémů. Možnosti monitorovacích systémů jsou srovnány, a následně bodově a slovně vyhodnoceny.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the analysis of methods and principles regarding monitoring of the process of 3D metal printing by DMLS technology. The thesis includes research in the field of 3D printing technologies, description of 3D metal printing technologies, monitoring methods and monitoring systems. The options of monitoring systems are compared and then evaluated in terms of points and verbal commentary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rott.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Rott.PDFPosudek vedoucího práce284,88 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Rott.PDFPosudek oponenta práce299,13 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Rott.PDFPrůběh obhajoby práce152,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.