Title: Optimalizace výrobních procesů ve společnosti TOP CONTROL
Other Titles: Optimization of production processes at TOP CONTROL
Authors: Špaček, Petr
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39320
Keywords: optimalizace práce;zlepšení ergonomie;úspora času a financí
Keywords in different language: work optimization. improving ergonomics. save time and money.
Abstract: Práce je zaměřena na optimalizaci procesu. Cílem práce bylo optimalizovat proces montáže komponenty z motorové části automobilu. Přínosem práce je možnost navýšení výrobní normy a zlepšení ergonomie pracoviště pro montáž. .
Abstract in different language: The work is focused on process optimization. The aim of this work was to optimize the assembly process of the component from the motor part of the car. The benefit of the work is the possibility of increasing production standards and improving workplace ergonomics for assembly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spacek - bakalarska prace.pdfPlný text práce34 BAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hodnoceni BP_Spacek.PDFPosudek vedoucího práce277,77 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Spacek.PDFPosudek oponenta práce330,2 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Spacek.PDFPrůběh obhajoby práce160,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.