Title: Snížení taktu na montážní lince
Other Titles: Decrease the clock on the assembly line
Authors: Veszprémi, Lukáš
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bárdy Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39332
Keywords: proces;norma;snímek;naměřená hodnota;montážní linka;analýza;balancování linky
Keywords in different language: process;norm;frame;measured value;assembly line;analysis;line balancing
Abstract: Práce se zabývá analýzou časové náročnosti výrobních a montážních operací. V teoretické části jsou uvedeny znalosti ohledně norem, časových studií procesů, výrobních procesů a montážní linky. V praktické části jsou provedeny náměry, analýzy náměrů a balancování linky. Na konec je uvedeno porovnání stávajícího a navrhovaného stavu linky.
Abstract in different language: The thesis deals with the analysis of time demands of production and assembly operations. In the theoretical part, the knowledge of standards, time studies of processes, production processes and assembly lines are presented. In the practical part there are elevations, analysis of the elevations and balancing of the line. At the end, there is a comparison of the current and the proposed line state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veszpremi_BP.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_BP_Veszpremi.pdfPosudek vedoucího práce804,03 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Veszpremi.pdfPosudek oponenta práce710,99 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Veszprremi.pdfPrůběh obhajoby práce372,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.