Title: Výtvarné řešení počítačové hry
Other Titles: Video game concept art
Authors: Neumannová, Anna
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Jelínek Branko, Mgr. art.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39348
Keywords: obrazová kniha;počítačová hra;design;postavy;prostřadí;vizuální návrhy
Keywords in different language: art book;video game;design;characters;environment;concept art
Abstract: Obrazová kniha v pevné vazbě obsahuje výtvarné návrhy pro počítačovou hru CORE. Výtvarně jsou zde rozpracovány návrhy postav a prostředí hry. Práce byla vytvořena pomocí digitálních technik.
Abstract in different language: Hardcover artbook which presents character and environment concept art for a video game CORE. The artworks were created by digital lineart and coloring.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna_Neumannova_Diplomova_Prace_CORE.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Neumannova.pdfPosudek vedoucího práce550,43 kBAdobe PDFView/Open
Neumannova_0.pdfPosudek oponenta práce661,71 kBAdobe PDFView/Open
Neumannova_1.pdfPrůběh obhajoby práce265,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.