Název: Rozbor napěťových a proudových poměrů v sítích VN
Další názvy: Analysis of voltage and currents parameters in HV nets
Autoři: Vokálová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Schejbal, Konstantin
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3935
Klíčová slova: zemní spojení;kompenzovaná síť;zhášecí tlumivka;Petersenova tlumivka;detekční metody;síť VN
Klíčová slova v dalším jazyce: earth fault;compensated network;arc suppression coil;Petersen coil;detection methods;MV network
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na napěťové a proudové poměry v sítích vysokého napětí. Jedním z nejrozšířenějších typů sítí jsou sítě kompenzované, které při jednopólové poruše kompenzují pomocí zhášecí tlumivky kapacitní proud soustavy protékající místem poruchy. V předkládané práci jsou popsány metody detekce zemního spojení.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses presents on the voltage and current ratios in the high voltage. One of the most common types of networks are compensated networks that at single pole fault a capacitive current is compensated by the arc-suppression coil and only residual current flows through a fault point. In the present thesis describes the fault detection methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DPVokalova.pdfPlný text práce597,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047127_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047127_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047127_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce128,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3935

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.