Title: Rozbor napěťových a proudových poměrů v sítích VN
Other Titles: Analysis of voltage and currents parameters in HV nets
Authors: Vokálová, Petra
Advisor: Schejbal, Konstantin
Referee: Martínek, Zbyněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3935
Keywords: zemní spojení;kompenzovaná síť;zhášecí tlumivka;Petersenova tlumivka;detekční metody;síť VN
Keywords in different language: earth fault;compensated network;arc suppression coil;Petersen coil;detection methods;MV network
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na napěťové a proudové poměry v sítích vysokého napětí. Jedním z nejrozšířenějších typů sítí jsou sítě kompenzované, které při jednopólové poruše kompenzují pomocí zhášecí tlumivky kapacitní proud soustavy protékající místem poruchy. V předkládané práci jsou popsány metody detekce zemního spojení.
Abstract in different language: The master theses presents on the voltage and current ratios in the high voltage. One of the most common types of networks are compensated networks that at single pole fault a capacitive current is compensated by the arc-suppression coil and only residual current flows through a fault point. In the present thesis describes the fault detection methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPVokalova.pdfPlný text práce597,24 kBAdobe PDFView/Open
047127_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,42 kBAdobe PDFView/Open
047127_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,61 kBAdobe PDFView/Open
047127_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce128,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.