Title: Kombinovaná kniha komiks a ilustrace
Other Titles: Illustrated book combined with comics
Authors: Vobořilová, Jana
Advisor: Šalamounová Barbara, Doc. M.A.
Referee: Müller Ondřej, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39353
Keywords: závislost na moderních technologiích;tablet;děti;deník
Keywords in different language: addiction to modern technology;tablet;children;diary
Abstract: Má diplomová práce vypráví příběh o závislosti na moderních technologiích. Hlavní hrdinkou je desetiletá holčička, která se v průběhu příběhu stává závislou na hraní her na tabletu a postupně se čím dál více izoluje od reality. Její rodiče mají stejný problém s trávením času u televize a na sociálních sítích. Příběh sledujeme v deníkových zápisech holčičky, kde si všímá problému svých rodičů, ale není schopná zhodnotit svou vlastní situaci. V příběhu se objevuje fantaskní prvek mlhy, která odděluje holčičku a její rodiče a značí celkové odtržení od reality. Z mlhy navíc vystupují příšery, jakožto démoni závislosti. Nakonec se však hrdinům za pomoci moudré babičky podaří závislost překonat a naučí se moderní technologie zodpovědně využívat. Deník obsahuje ilustrace a komiksové stripy k deníkovým zápisům a stěžejní část příběhu - boj s mlhou a démony - je celá odvyprávěna komiksem.
Abstract in different language: My diploma thesis tells a story about an addiction to modern technology. The main character is a 10-year-old girl. In the course of the story she becomes addicted to games on tablet and more and more she isolates herself from reality. Her parents struggle with the same problem, only they spend their time sitting in front of the TV or on social media sites. We read the story in the diary of the little girl. She notices her parent's problems but she is not able to evaluate her own situation. A fantastic fog occurs in the story which separates the little girl and her parents and signalizes the total detachment from reality. What is more, there are monsters coming from the fog which are the demons of the addiction. In the end fortunately the main characters manage to beat the addiction, with help of their wise grandma and they learn how to use the technologies responsibly. The diary consists of illustrations and comic strips and the main part of the story - the fight against the fog and the demons - is all told by comics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_Voborilova_teorie1.pdfPlný text práce40,65 MBAdobe PDFView/Open
Voborilova.pdfPosudek vedoucího práce763,01 kBAdobe PDFView/Open
Voborilova_0.pdfPosudek oponenta práce582,31 kBAdobe PDFView/Open
Voborilova_1.pdfPrůběh obhajoby práce279,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.