Title: Vizuální identita existujícího subjektu
Other Titles: Visual identity of an existing subject
Authors: Dang duc, Tung
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Fišárek Lukáš, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39355
Keywords: grafický design;televize;film;animace;typografie;titulky;branding;televizní vysílání;obrazovka;motion grafika;internet;technologie;televizní grafika;visuální styl;sebepropagace
Keywords in different language: graphic design;television;movie;animation;typography;sequence title;branding;tv broadcast;screen;motion graphics;internet;technology;television graphics;visual identity;selfpromo
Abstract: Vybral jsem Vizuální identitu existujícího subjektu s menší modifikací zaměřený na motion design. Subjektem je nápad, který existuje v mé hlavě už dlouho, a neměl jsem šanci ho dosud realizovat. Díky této diplomové práci jsem postoupil zase o krok blíže. Jedná se o vlastní televizní stanici s osobitým charakterem. Doba se mění, technologie jde kupředu. Je tu nová disciplína, která spolu s grafickým designem posouvá hranici vizuální komunikace ještě dále. V teoretické části textu se práce zaměřuje na pojem motion, popisuje historii, vývoj, a především současný stav tohoto fenoménu. Tvůrčí část spočívá v reflexi z poznatku. Budu se i nadále snažit ze sebe maximálně vydat znalosti z oblasti grafického designu a kombinovat je s disciplínou motion design, se kterou nemám zatím takové zkušenosti. Následně budu usilovat o vytvoření jednotného vizuálního stylu televizní stanice použitelné jak On-air, tak Off-air.
Abstract in different language: Subject of the thesis is a visual identity of an existing subject. Is it an idea that has existed in my head for a long time, and I had no chance to realize it. After this diploma thesis, I am one step closer. It's an own TV station targeted to all movie genres, serials , and documents about culture and art. The goals and objectives of the thesis is creating a distinctive, dynamic visual identity for a TV station with current trends in graphic design and motion design. The theoretical part defines the motion and terminology of Motion Graphics, describes history, development and above all the current state of this phenomenon with a focus on Television Graphics. The creative part consists in creating a uniform visual identity applicable in all media.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tdangduc_teoreticka_ cast.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
Dang Duc.pdfPosudek vedoucího práce644,52 kBAdobe PDFView/Open
Dang Duc_0.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Dang Duc_1.pdfPrůběh obhajoby práce266,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.