Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Horníčková, Ilona
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Kučera Mari, Bc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39356
Keywords: japonská kaligrafie;kaligrafie;japonsko;čína;písmo;asie;kniha;cesta;poznání
Keywords in different language: japanese calligraphy;calligraphy;japan;china;typeface;asia;book;journey;knowledge
Abstract: Co je to japonská kaligrafie? Co znamená, že kaligrafie je zrcadlem kaligrafovy duše? Proč je kaligrafie v asijských zemích považována za nejhodnotnější umění? Proč nám přijde kaligrafie tak nádherná, v čem spočívá její krása? Knížka o japonské kaligrafii, kterou jsem napsala a graficky zpracovala, na tyto otázky nalézá odpovědi. Knížka je mým osobním, niterným poznáváním kaligrafie. Doufám, že zájemcům o hlubší pochopení písma pomůže i na jejich cestě poznání.
Abstract in different language: What is Japanese calligraphy? What does it mean:"Calligraphy is a mirror of the calligrapher's soul."? Why is calligraphy considered the most valuable art in Asian countries? Why does calligraphy appear to be beautiful, wherein lies its beauty? My book about Japanese calligraphy, which I wrote and designed, answers these questions. The book represents my personal, inner journey of understanding calligraphy. I hope that it can also help others on their journey of knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_teoreticka_cast_Hornickova_2019.pdfPlný text práce828,94 kBAdobe PDFView/Open
Hornickova.pdfPosudek oponenta práce637,16 kBAdobe PDFView/Open
Hornickova_0.pdfPosudek vedoucího práce744,09 kBAdobe PDFView/Open
Hornickova_1.pdfPrůběh obhajoby práce243,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.