Title: Tixoforming obtížně tvařitelných nástrojových ocelí.
Authors: Opatová, Kateřina
Advisor: Jirková Hana, Dr. Ing. Ph.D.
Referee: Hradil David, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39390
Keywords: semi-solid;tixoforming;nástrojové oceli;tixotropie;sem;eds
Keywords in different language: semi-solid;thixoforming;tool steels;thixotropy;sem;eds
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zpracováním obtížně tvařitelných nástrojových ocelí v semi-solid stavu. Na základě vypracování teoretické části bakalářské práce byly stanoveny materiály vhodné pro zpracování tixoformingem. Cílem práce bylo nalézt nejlepší podmínky pro semi-solid zpracování vybraných vysokolegovaných ocelí vyrobených práškovou metalurgií, obsahujících vyšší podíl chromu, vanadu a molybdenu, porovnat výsledků jednotlivých typů ocelí po tváření touto metodou a posoudit vliv legujících prvků na tento proces.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with processing of difficult to form tool steels in semi-solid state. Based on the theoretical part of the bachelor thesis, materials suitable for processing by tixoforming will be determined. The aim of the work is to find the best conditions for semi-solid processing of selected high-alloy steels produced by powder metallurgy, containing a higher content of chromium, vanadium and molybdenum, comparing the results of individual types of steels after forming with this method and assessing the influence of alloying elements on this process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakPrace_Opatova_2019_pok.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFView/Open
P_Opatova.pdfPrůběh obhajoby práce656,78 kBAdobe PDFView/Open
OP_Katerina_Opatova_S18B0391P.pdfPosudek oponenta práce642,93 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Katerina Opatova_S18B0391P.pdfPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.