Title: Low cost, Low tech
Other Titles: Low cost, Low tech
Authors: Drobná, Aneta
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Rous Štěpán, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39410
Keywords: plast;odpad;kolekce;klika;madlo;věšák
Keywords in different language: plastic;waste;collection;door handle;handle;hanger
Abstract: Cílem práce bylo vytvořit jednoduchý interiérový prvek. Vyrobila jsem kolekci klik, madel a věšáku. Je vyrobena z odpadového plastu firmy BB vytlačování plastů, který teče na zem. Chtěla jsem zminimalitovat odpad při výměně profilů, ze kterých plast vytéká. V bakalářské práci lze nalézt popis výroby, materiálů a výsledný produkt.
Abstract in different language: The aim of this work was to create a simple interior element. I made a collection of door handles, handles and a hangers. It is made of waste plastic from "BB plastic extrusion", which drops on the ground. I wanted to minimize the waste when replacing the plastic profiles. In the bachelor thesis can be found description of production, materials and final product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakala_r_ska_ pra_ce Aneta Drobna_.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFView/Open
Drobna_v.pdfPosudek vedoucího práce538,92 kBAdobe PDFView/Open
Drobna_o.pdfPosudek oponenta práce885,05 kBAdobe PDFView/Open
Drobna.pdfPrůběh obhajoby práce297,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.