Title: Diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů
Other Titles: High Voltage Insulating Systems Diagnostics
Authors: Kunt, Martin
Advisor: Pihera Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Prosr Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39420
Keywords: přenosová soustava;kompozitní izolátory;korónový výboj;hydrofobnost;životnost
Keywords in different language: transmission system;composite insulator;corona discharge;hydrophobicity;lifetime
Abstract: Předkládaná bakalářská práce na téma diagnostiky vysokonapěťových izolačních systémů je zaměřena na problematiku detekce částečných výbojů. Druhá část zadání se váže ke způsobu využití a poruchám kompozitních izolačních materiálů v rámci sítí přenosové soustavy ČR. Pro přehlednost a ujasnění návazností dané problematiky je celá práce doplněna o úvodní kapitolu zaměřenou na popis prvků vedení a plánovaný rozvoj sítí přenosové soustavy ČR v návaznosti na životnost těchto prvků.
Abstract in different language: The presented bachelor theses on the topic of the diagnostics of high voltage insulation system is focused on issues of the detection of partial discharges. The second part of the assignment is dedicated to the utilization and the failures of the composite polymer materials for insulation within the Czech transmission system. To clarify the whole issue there is an introductory chapter focused on the description of parts of over-head lines and the planned development of Czech transmission systems according to the ageing of these parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kunt - Diagnostika vysokonapetovych izolacnich systemu.pdfPlný text práce5,78 MBAdobe PDFView/Open
070752_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce903,25 kBAdobe PDFView/Open
070752_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
070752_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce77,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.