Title: Ověření jednotlivých principů vyhodnocení tenzometrických senzorů
Other Titles: The accuracy assessment of individual evaluation principles of strain gauge sensors
Authors: Leńczyk, Lukáš
Advisor: Křivka Jindřich, Ing. Ph.D.
Referee: Valenta Pavel, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39422
Keywords: tenzometrické senzory;wheatstoneův můstek;operační zesilovač;přístrojový zesilovač;microcontroller
Keywords in different language: strain gauge sensors;wheatstone bridge;operational amplifier;instrumentation amplifier;microcontroller
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlastnostmi jednotlivých druhů tenzometrických senzorů. V práci jsou popsány zejména možnosti jejich měření za pomoci Wheatstonova můstku. Elektronická zapojení pro vyhodnocení změn odporu tenzometrů byla navržena jak čistě analogová, tak i digitální. Měření byly prováděny na různých typech tenzometrů se simulovanou zátěží i se změnou klimatických podmínek.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with different types of strain gauge sensors and their features. The thesis is focused mainly to sensors measuring by using of the Wheatstone bridge. Electronic wiring to evaluate changes in strain gauge resistance has been designed both - purely analog and digital. The measurements were carried out on different types of strain gauges with simulated load and with different climate conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Lenczyk.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
074913_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
074913_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
074913_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce93,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.