Title: Příklady použití MicroPython
Other Titles: MicroPython examples
Authors: Rendl, Michal
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Fiřt Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39423
Keywords: micropython;mikrokontrolér;stm32;sériová komunikace;spi;i2c;uart;ssd1306;repl;webrepl;um2121;ds18b20;ili9341
Keywords in different language: micropython;mikrocontroller;stm32;serial communication;spi;i2c;uart;ssd1306;repl;webrepl;um2121;ds18b20;ili9341
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vzorových příkladů pro kity s procesory ARM řady STM32. Využit bude především programovací jazyk MicroPython. Práce si klade za cíl seznámit čtenáře s celým procesem programování v MicroPythonu. To zahrnuje mimo jiné vytvoření firmwaru, flashování desky, zpracování dat, základní práci s registry, práci se soubory, sériovou komunikaci, bezdrátovou komunikaci, ovládání displeje, nebo optimalizaci kódu.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on creating exemplary examples for kits with ARM STM32 series processors. In particular, the MicroPython programming language will be used. The aim of the thesis is to introduce the reader to the whole process of programming in MicroPython. This includes, but is not limited to, firmware creation, board flashing, data processing, basic registry work, file handling, serial communications, wireless communications, display control, or code optimization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rendl_Michal.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
074914_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce835,45 kBAdobe PDFView/Open
074914_oponent.pdfPosudek oponenta práce858,76 kBAdobe PDFView/Open
074914_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce85,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.