Title: Řízení rizik při předcházení krizových stavů v elektroenergetice
Other Titles: Risk management in prevention of crisis states in electrical power engineering
Authors: Ferbas, Patrik
Advisor: Mužík Václav, Ing. Ph.D.
Referee: Vajnar Vladimír, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39430
Keywords: ostrovní provoz;rizika;řízení rizik;pravděpodobnost;důvody uvažvání rizik;bezpečnost.
Keywords in different language: island operations;risk;risk management;probability;reasons for risk assessment;safety.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řízení rizik při předcházení krizových stavů v elektroenergetice. V této práci by měla být zjištěna pravděpodobnost přechodu Plzně do ostrovního provozu. K výpočtu bude vytvořen jednoduchá funkce v programu Matlab.
Abstract in different language: This submitted bachelor thesis is focused on the risk management in the prevention of crisis situation in electrical energy. In this work it should be counted the probability of transition to island operation of Pilsen. This probability will be calculated in a simple function created in Matlab.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prace_ferbas.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
075013_oponent.pdfPosudek oponenta práce409,67 kBAdobe PDFView/Open
075013_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,72 kBAdobe PDFView/Open
075013_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.