Title: Technická řešení pohonů pro elektrická silniční vozidla
Other Titles: Technical solutions of drivetrains for electric road vehicles
Authors: Ježek, David
Advisor: Kalaj Patrik, Ing.
Referee: Dragoun Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39433
Keywords: elektrický pohon;silniční vozidlo;elektromobil;elektromotor;převodovky pro elektromobily;motory pro elektromobily;uložení pohonu elektromobilů
Keywords in different language: electric drive;road vehicle;electric vehicle;electric motor;transmission for electric vehicle;motors for electric vehicle;drive unit storage of electric vehicle
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku řešení pohonů elektrických silničních vozidel. Mapuje historický vývoj elektromobilů až do současnosti a zabývá se především jejich provedení, konstrukcí a provozními vlastnostmi.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents issues of electric road vehicle drives. It deals with the historical progress of electric vehicle up to present and deals mainly with their design, construction and operating characteristics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David_Jezek.pdfPlný text práce12,85 MBAdobe PDFView/Open
078618_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
078618_oponent.pdfPosudek oponenta práce785,49 kBAdobe PDFView/Open
078618_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce85,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.