Title: Aplikace výkonové elektroniky ve smart grid sítích
Other Titles: Power electronics in smart grids
Authors: Ježek, Vladimír
Advisor: Talla Jakub, Ing. Ph.D.
Referee: Blahník Vojtěch, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39438
Keywords: výkonová elektronika;sic;gan;obnovitelné zdroje;akumulace energie;inteligentní síť;chytrá síť;elektromobilita;polovodičové součástky
Keywords in different language: power electronics;sic;gan;renewable resources;energy accumulation;smart grid;electromobility;simoconductor components
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá přehledem aplikací výkonové elektroniky v oblasti inteligentních sítí, tzv. smart grids. Jsou zde stručně představeny polovodičové součástky využívané ve výkonové elektronice od nejjednodušších a nejdéle známých po ty nejmodernější. Druhá část této práce se zabývá konceptem chytré sítě, jejími nezbytnými prvky a důvody, které vedou k přechodu z konvenční sítě na chytrou síť. Ve třetí části jsou porovnány jednotlivé typy výkonových součástek z hlediska jimi dosahovaných parametrů a dále jsou zde uvedeny některé možnosti aplikace výkonové elektroniky.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with an overview of power electronics applications in the smart grids. There are introduced the most common semiconductor devices used in power electronics from the simplest and longest known ones to the most modern types. The second part of the thesis deals with the concept of smart grid, its necessary elements and reasons that lead to transition from a conventional grid system to smart grid system. In the third part there are compared the individual types of power components in terms of achieved parameters and also there are described some possibilities of power electronic application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jezek_Vladimir.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
078693_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce769,03 kBAdobe PDFView/Open
078693_oponent.pdfPosudek oponenta práce868,19 kBAdobe PDFView/Open
078693_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce87,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.