Title: Elektrické stroje pro pohon formule E
Other Titles: Electric Machines for Formula E
Authors: Janouš, Martin
Advisor: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Frank Zdeněk, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39443
Keywords: formula student electric;elektrická formule;synchronní motor s permanentními magnety;motor s radiálním tokem;motor s axiálním tokem;bezkartáčový stejnosměrný motor;permanentní magnety;vodní chlazení
Keywords in different language: formula student electric;electric formula;permanent magnet synchronous motor;radial flux motor;axial flux motor;brushless dc motor;permanent magnets;water cooling
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rešerši používaných strojů pro pohon elektrických formulí, na jejich porovnání a na návrh konceptu motoru pro E formuli. Práce je rozdělena na několik částí. V první části práce je popsána soutěž Formula Student Electric a samotný koncept E formule. Druhá část se zabývá rešerší motorů používaných pro pohon elektrických formulí a srovnání jejich vlastností, a to zejména s ohledem na princip, konstrukci, jmenovitou rychlost, otáčkový rozsah, napěťovou hladinu, způsob chlazení a způsob přenosu točivého momentu. Třetí část je zaměřena na návrh konceptu motoru pro E formuli.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the search of used machines for electric formula drive, on their comparasion and design of the E formula motor. The thesis is divided into several parts. The first part of the thesis descibes the competition Formula Student Electric and the concept of E formula itself. The second part deals with the research of engines used to drive electrical formulas and their properties, especially with regard to principle, design, nominal speed, speed range, voltage level, cooling method and method of torque transmission. The third part is focused on the design of the motor for E formula. Key
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Janous_motor-pro-FSE.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
078698_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce958,04 kBAdobe PDFView/Open
078698_oponent.pdfPosudek oponenta práce747,8 kBAdobe PDFView/Open
078698_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce107,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.