Title: Návrh elektroniky pro systém řízení akumulátorů (BMS)
Other Titles: Design of battery management system
Authors: Truhlář, David
Advisor: Bednář Bedřich, Ing. Ph.D.
Referee: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39451
Keywords: baterie;bms;balancování;daisy-chain
Keywords in different language: battery;bms;balancing;daisy-chain
Abstract: Práce je rozčleněna do tří částí. První část se zabývá porovnání jednotlivých druhů bateriových článků. V této části jsou shrnuty jejich výhody a nevýhody, způsoby nabíjení a způsoby ukončení nabíjení. Druhá část je zaměřena na vysvětlení a pochopení, proč je nutné ve složitějších aplikacích použití systému správy baterií, který chrání baterie před jevy, které mohou nastat při nehlídání stavu baterií při jejich nabíjení nebo vybíjení a jaké jsou možnosti předcházení těchto jevů. Mezi tyto jevy může patřit ztráta kapacity, nebo dokonce zničení článku. Poslední část je zaměřena na návrh DPS. Nejprve byly porovnány dva integrované obvody sloužící pro monitorování baterií. Poté byl vybrán integrovaný obvod, pro který bylo následně vytvořeno podrobné schéma zapojení.
Abstract in different language: The work is divided into three parts. The first part deals with the comparison of different types of cells. In this part are summarized their advantages and disadvantages, methods of charging and ways of termination of charging. The second part is focused on explaining and understanding why it is necessary to use a battery management system in more complex applications, which protects the batteries from phenomena that may occur when the batteries are not being charged while being charged or discharged and what are the possibilities of preventing these. These phenomena may include loss of capacity or even destruction of the article. The third is focused on PCB design. First compared the two integrated circuits used for battery monitoring. Then an integrated circuit was selected for which a detailed wiring diagram was created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Truhlar.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
078711_oponent.pdfPosudek oponenta práce847,26 kBAdobe PDFView/Open
078711_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
078711_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.