Title: Rázový proud při kruhování distribučních sítí
Other Titles: Surge current due to closing loop in distribution grid
Authors: Šanovec, Alois
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vykuka Roman, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39455
Keywords: distribuční soustava;rekonfigurace;odpínač;kruhování;vyrovnávací proud;rázový proud.
Keywords in different language: distribution system;network reconfiguration;switch disconnector;circulating curren;shock current.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení vzniku rázových a vyrovnávacích proudů při kruhování distribučních sítí na hladině 35 kV v závislosti na rozdílovém úhlu fázorů spínaných napětí. Práce obsahuje podmínky bezpečného kruhování a teoretický rozbor elektrické sítě. Dále výpočet a simulaci, v programu plecs, kruhování reálné sítě, na úseku Koštov-Bukov nacházející se v ústeckém kraji. Kruhováno na rozvodně Bukov i mimo pomocí odpínače.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on solving surge loop current in the circular arrangement of 35 kV distribution networks with respect of voltage phasor angle difference between switched substations. The work contains conditions of rounding and theoretical analysis of electrical network. Calculation and simulation, in Plecs program, loop closing of real network located between Koštov and Bukov elekctrical substation in Ústí Region. Loop is closing at Bukov and outside the substation with switch disconnector.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Razovy proud pri kruhovani distribucnich siti.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
078719_oponent.pdfPosudek oponenta práce805,86 kBAdobe PDFView/Open
078719_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
078719_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce83,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.