Title: Rekuperace u trakčních napájecích stanic pro systém 25kV, 50Hz
Other Titles: Railway substations for 25kV, 50Hz and regenerative brake
Authors: Masař, Patrik
Advisor: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Blahník Vojtěch, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39456
Keywords: trakční soustava;rekuperace;trakční napájecí stanice;střídavá trakční soustava;stejnosměrná trakční soustava.
Keywords in different language: traction system;recuperation;traction power station;ac traction system;dc traction system.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku rekuperace u trakčních napájecích stanic pro systém 25 kV, 50 Hz. Čtenář bude v následujícím textu seznámen se základními pojmy týkající se elektrické trakce. Dále s problematikou rekuperace u napájecích systémů 25 kV, 50 Hz, ale i s dalšími napájecími systémy používanými v České republice a ve světě.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the issue of recuperation at traction power stations for the 25 kV, 50 Hz system. The reader will be apprize with the basic concepts of electric traction. Other problems of recovery in power systems 25 kV, 50 Hz, but also with another power systems used in the Czech Republic and in the world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Masar.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
078720_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
078720_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
078720_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce234,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.