Title: Topologie klíčových komponentů elektroformule
Other Titles: Electroformula Key Components Topology
Authors: Heřmánek, Martin
Advisor: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Referee: Štěpánek Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39461
Keywords: elektroformule;komponenty;topologie;klíčové systémy;komunikace;funkce komponentů;uspořádání;schéma
Keywords in different language: electric formula;components;topology;key systems;communication;component function;arrangement;schema
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na topologický návrh a popis klíčových komponentů a systémů elektroformule, jejich uspořádání a komunikaci. Práce obsahuje rozbor pravidel FSAE, která definují funkci klíčových systémů a bezpečnostních prvků instalovaných na formuli. Na těchto pravidlech je sepsána a navržena topologie všech důležitých komponentů a jejich komunikace.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents topological design and description of key components and systems of electric formula, their arrangement and communication. The thesis contains an analysis of FSAE rules that define the function of major components and safety features installed on the formula. Topology of all important systems and their communication is written and designed on these rules.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hermanek_final.pdfPlný text práce6,68 MBAdobe PDFView/Open
078726_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce767,34 kBAdobe PDFView/Open
078726_oponent.pdfPosudek oponenta práce864,31 kBAdobe PDFView/Open
078726_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce88,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.