Title: Zařízení pro přesné měření času
Other Titles: Device for precise time measurement
Authors: Míšek, Václav
Advisor: Glasberger Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Votava Martin, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39465
Keywords: optická závora;arduino;mikroprocesor;měření času;časomíra;stopky;led matice
Keywords in different language: optical barrier;arduino;microprocessor;measuring time;timekeeping;stopwatch;led matrix
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem hardwaru a softwaru zařízení pro přesné měření času průjezdu vozidla. První část práce se zabývá vysvětlením základních principů funkčních bloků zařízení. Druhá část práce se zabývá návrhem optické, elektronické a mechanické části zařízení. Třetí část vysvětluje software mikroprocesoru pro výpočet a zobrazování měřeného času. V poslední části se zabýváme finální realizací celého zařízení.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the design of hardware and software for accurate time measurement of the vehicle transit time. The first part of the thesis deals with the explanation of the basic principles of the function blocks of the device. The second part deals with the design of optical, electronic and mechanical parts of the device. The third part explains the microprocessor software for calculating and displaying the measured time. In the last part we deal with the final realization of the whole device.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_misek.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFView/Open
078733_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce798,69 kBAdobe PDFView/Open
078733_oponent.pdfPosudek oponenta práce919,26 kBAdobe PDFView/Open
078733_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.